Axudas para o alumnado que realiza formación práctica dos ciclos medios e superiores de FP

Orde do 30 de abril de 2008 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseño e programas de garantía social.
DOG 12/05/2008