Axudas para Confederacións,Federacións e ANPA de centros de educación especial

Orde do 3 de abril de 2009 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial
para o ano 2009.

DOG Nº 72