Axudas concedidas ó alumnado que participou en intercambios con centros educativos doutros países

Orde do 29 de setembro de 2008 pola que se conceden axudas ao alumnado de centros docentes sostidos con fondos públicos e para o alumnado e profesorado de centros concertados da Comunidade Autónoma de Galicia, que participen en estadías e intercambios con centros educativos doutros países para favorecer a aprendizaxe activa de linguas.

DOG 10/10/2008