Axudas 3-2-2007 actividades culturais

Orde do 3 de febreiro de 2007 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a particulares, asociacións e institucións culturais para a realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2007.

É obxecto desta orde fixar, para o exercicio de 2007, o réxime de concesión de subvencións para a realización de programas ou actividades culturais concretas polas asociacións e fundacións sen ánimo de lucro e particulares que sexan solicitadas á Consellería de Cultura e Deporte, conforme o procedemento que a continuación se establece.

Os que se desexen acoller a esta orde deberán presentar a correspondente solicitude no prazo de 40 días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, mediante instancia dirixida á conselleira de Cultura e Deporte.

A contía de cada subvención non poderá superar a cantidade de doce mil euros (12.000 €).
preme para ver DOG