AXUDADAS FAMILIAS NUMEROSAS ORDENADOR

Orde do 13 de novembro de 2006 pola que se establecen as bases que rexen as axudas ás familias numerosas para a contratación da conexión a internet mediante banda ampla, e se procede á súa convocatoria.
Orde do 13 de novembro de 2006 pola que se establecen as bases que rexen as axudas ás familias numerosas para a contratación da conexión a internet mediante banda ampla, e se procede á súa convocatoria.

Poderán solicitar as axudas os/as titulares das familias numerosas recoñecidas como tal no correspondente título, que reúnan os seguintes requisitos:

a) Figurar como titular no título de familia numerosa.
b) Que o título estea vixente e expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
d) Contratar a conexión a internet mediante banda ampla no período comprendido entre o día da publicación desta orde e o 31 de decembro de 2006 e por un mínimo dun ano.

O importe da axuda será dun pagamento único de 200 € para a conexión a internet mediante banda ampla.

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.