Axuda para o alumnado de F.P nas estadías transnacionais

Orde do 9 de febreiro de 2009 pola que se convocan axudas para o alumnado de formación
profesional de centros docentes públicos e para o alumnado e profesorado de centros docentes concertados da Comunidade Autónoma de Galicia que participen en estadías en empresas de ámbito transnacional durante o ano 2009.

DOG 17/2/09