Axuda a estudantes universitarios galegos que cursen estudos fóra da nosa comunidade

Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria
de axudas a estudantes universitarios con residencia en Galicia que cursan no ano académico 2008/2009, estudos oficiais fóra da nosa comunidade autónoma por non estaren implantados no sistema universitario de Galicia.

DOG 3/3/09