asamblea 2005 celebrada

 Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra (Xunqueira) o día 26 de Novembro do 2005 as 16:30 horas en primeira convocatoria, e as 17:00 en segunda convocatoria. A continuación faremos unha sesión de debate aberto onde se poderán tratar todo-los temas que propoñades.

Pontevedra a 10 de novembro de 2005

O motivo da presente carta é para convocarvos á celebración dunha Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra (Xunqueira) o día 26 de Novembro do 2005 as 16:30 horas en primeira convocatoria, e as 17:00 en segunda convocatoria. A continuación faremos unha sesión de debate aberto onde se poderán tratar todo-los temas que propoñades.
1. Lectura da Acta anterior e aprobación se procede.
2. Informe do Presidente.
3. Estado de contas e aprobación se procede.
4. Proxecto de actividades.
5. Cambios e reorganización da directiva.
6. Rogos e preguntas.
Só terán voz e voto dous membros de cada ANPA(1).
Saúdos

Asdo. Alfonso Moreno Mora.
Presidente .

E importante que asistades representantes de todas as ANPAS xa que daremos información sobre os últimos cambios no eido educativo, actividades propostas, cursos… de moita importancia para todos nos. Trataremos de que a parte burocrática sexa o mais curta posible e que teñamos tempo de aproveitar o momento de encontro para falar relaxadamente.