As ANPA do Concello de Pontevedra asumen a supervisión do servicio de comedores

Como representantes dos usuarios do  servició de comedores firman o contrato con SERUNION e farán a petición de axudas da Conselleria de Educación para financiar un 50% do coste. O outro 50% será pagado directamente polos usuarios.

O Concello será o responsable das obras, mantenimiento e limpieza e financiará conxuntamente ca Conselleria o Plan Madruga

A Federación Provincial  fara a tramitación conxunta, a coordinación e control do funcionamiento dos comedores cas ANPA dos colexios.

CEIP CAMPOLONGO
EEI CONCEPCIÓN CRESPO RIVAS
CEIP FROEBEL
CEIP XUNQUEIRA I
CEP XUNQUEIRA II
CEIP MANUEL VIDAL PORTELA
CEIP BARCELOS
CEIP VILAVERDE
CEIP SANTO ANDRE DE XEVE

Despois de asinado o contrato se creará unha comisión de comedores composta por representantes das ANPA participantes no programa para facer o seguimento e mellora do servicio