A do CEP “Marcos da Portela” de Monteporreiro demanda limpeza e as obras prometidas no Colexio

A ANPA remitiu estes dous escritos nos que constan as súas demandas tanto ao Concello como á Delegación de Educación


ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA.

        

ILUSTRÍSIMO SEÑOR:

         A A.N.P.A. “O MIRADOIRO” do C.E.P. “MARCOS DA PORTELA” da Urbanización Monteporreiro, dende o comezo da súa actividade ven poñendo no seu coñecemento a deficiente limpeza que presenta o Centro Escolar como consecuencia do insuficiente persoal que debe realiza-la mesma, así como do reiterado incumprimento da pauta de limpeza por parte da Empresa responsábel.

         En todas as reunións mantidas ate o de agora co responsábel da área de Educación sempre se nos di o mesmo, a saber, que e un problema xeralizado e de practicamente imposíbel solución, ademais de que si ben os Centros Escolares do Concello de Pontevedra máis se parecen a os de Burundi o problema non compete ao área de Educación senón a outra.

         Dende esta A.N.P.A. negámonos a creer que o problema non teña solución pois, si ben, parece ser que e difícil denunciar ou sancionar a Empresa concesionaria, non podemos deixar de preguntarnos como si se pode sancionar a outras empresas concesionarias (véxase a da grúa municipal), facéndoo ademais a bombo e platillo con grande publicidade de medios televisivos, radiados e escritos. Tal vez sexa po-la riqueza que dita empresa xera para as arcas municipais, ou simplemente por que nesa Corporación hai persoas que saben facer o seu traballo e outras incompetentes que non.

         Pois ben, a nos o tema da limpeza non nos parece baladí, máxime cando falamos de nenos e nenas de entre 6 e 12 anos que diariamente teñen que desenrola-la súa actividade educativa rodeados de, chamemos as cousas polo seu nome, “merda de diferente clase”, sobre todo nos patios externos do recinto, con papeleiras rotas e cheas ata o borde.

         Ao día da data o estado da limpeza do Centro Escolar e o seguinte:

         Lamentable, antihixiénico, insuficiente, deprimente, asqueroso, infeccioso, tercermundista, pestilente, putrefacto, hediondo, malolente, fétido, e, resumindo impropio dun Centro Escolar dun país tan moderno e avanzado como o noso.

        

        

        

Tal vez a única saída que nos quede despois de enviarlle este escrito sexa a de recoller nos mesmos os desperdicios e tomarnos a molestia de levarllos ata a porta do seu despacho para que vostede lles de o tratamento que corresponda, aproveitando que nos acercamos ao único período no que os políticos lles fan caso aos ciudadanos que non e outro que o electoral, aínda que teña a absoluta seguridade de que non nos gustaría chegar a tal extremo, si ben agora que ultimamente non paran de vir pola Urbanización para contarnos algún que outro conto (todos os partidos, que nos como asociación somos apolíticos), o único que queremos ver, que non oír, e un tratamento de seres humans aos noso fillos.

         Mesmo no momento de redactar este escrito hai varias nais que queixáronse de que os seus fillos están infectados a causa dunha probable praga de pulgas, o que de ser certo sería incualificable e inaceptable no século XXI e nunha cidade que segundo nos venden desde ese concello quere ser modelo de convivencia e espello no que os demais deben mirarse.

         Ademais seguimos sen comprender que clase de pecado cometemos, para que non se nos faga caso no asunto de elevar os pasos de peóns que rodean o Centro de Ensino, arranxalos e sinalizalos axeitadamente, virán ao día seguinte de que por desgraza ocorra un atropelo.

         Tampouco podemos entender si é ou nón necesario o concurso de arquitectos e aparelladores para poñer unha simple valla que impida que os nenos e nenas do Centro suban pola elevación que existe no patio de xogos, con grave risco de que un día algún deles se caia dende unha altura de dous ou tres pisos, tamén o viran facer ao día seguinte dunha desgraza, estaríamos dispostos a colaborar no seu finanzamento si e que as arcas municipais non dan para máis, ainda que nos costa creelo.

         Acostumados como estamos a que entre a clase política e o cidadán non existan grandes pontes de unión, estamos case que convencidos de que nin se vai a tomar a molestia de contestarnos, aínda que si se sinte conmovido ou un pouco preocupado (aínda que solo sexa un pouco) polo que neste escrito lle relatamos, significámoslle que SEMPRE estaremos dispostos a escoitarlle, e que pódenos citar, onde e cando queira para tratar do asunto.

         Sen outro particular e apelando, en último lugar, a súa condición de Licenciado en Medicina (polo da insalubridade para o ser humano), pedímoslle, ou mellor dito pregámoslle teña vostede a ben atender ao noso escrito, sírvase admitilo e en base ao exposto nel, de as ordenes pertinentes para tratar de arranxa-las deficiencias expostas nela ademais, indicámoslle que enviamos copia deste escrito a Oposición Municipal e a Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos da Provincia de Pontevedra.

Atentamente.

A Xunta Directiva


SR. DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

MUY SEÑOR NUESTRO:

         Visto el plantón que nos dio en la reunión que le solicitamos celebrada el pasado miércoles día 14 de los corrientes, le planteamos las siguientes cuestiones:

         Desde la unificación de los dos Centros Escolares de la Urbanización Monteporreiro, siempre se nos prometió que en el nuestro se tendría que construir un nuevo gimnasio cerrado, además de otras obras, como la construcción de un comedor escolar, almacenes, locales varios, etc.

         La unificación y el modo apresurado en que se hizo, fue cosa de su departamento, y en las reuniones previas con la señora inspectora, ésta siempre manifestó que la idea final era convertir el colegio en el mejor Centro de Enseñanza Primaria de Galicia, en palabras textuales y literales “un Modelo a seguir, algo espectacular”.

         La realidad a día de la fecha no puede ser más diferente, pues ahora mismo lo que hay es prácticamente el mismo colegio que había antes pero masificado de alumnos, sin el menor rastro de las instalaciones que a bombo y platillo se nos prometieron hace casi un año.

         Comoquiera que el otro día usted no apareció, ni tuvo a bien delegar en otra persona de su departamento, dando a entender a las claras que le importamos un pimiento, es por lo que le enviamos este escrito.

         Pensamos que nos está usted tomando el pelo soberanamente, pues no vemos ni el primer ladrillo del tan cacareado gimnasio, no tenemos comedor escolar, estando por ver todavía si podremos usar el recientemente estrenado en el C.E.I. “OS CAMPOS” (otra promesa que nos hicieron a modo de remiendo), los almacenes del Centro son insuficientes, y no hay local adecuado para otras actividades (plan madruga, AMPA, etc.…)

         Si no vemos nada de lo anterior y usted no se toma ni siquiera ya la molestia de venir a contarnos siquiera un cuento chino, es por lo que le significamos que aprovechando el mejor arma que tiene el ciudadano de a pie   que no es otra que aprovecharnos de la temporada electoral, le informamos que a no ser que usted, o alguien delegado por usted nos informe detalladamente de cuando está previsto el comienzo de las obras, con planos y fechas claras sin ambigüedades, empezaremos un calendario de movilizaciones para poner en conocimiento de la ciudadanía el trato que la clase política de turno nos presta a los ciudadanos que solo valemos, según ustedes para votar y pagar impuestos.

         Es triste el ver como día tras día se nos toma por idiotas, cuando la realidad es que si el Colegio ahora mismo funciona no es por su gestión ni por su ayuda ni por su apoyo, sino por la buena voluntad y por el buen hacer del magnífico cuadro de profesores con que afortunadamente contamos además de la más absoluta cooperación de esta A.M.P.A.

         Viendo el ninguneo con que nos obsequió el pasado día 14, no esperamos siquiera que nos conteste, puesto que, aunque su colega el señor concejal lo excusó convenientemente, no podemos dejar de preguntarnos si no pudo venir alguien de su departamento a sustituirle, por ejemplo, aquella señora tan educada y simpática que venía antes por aquí a contarnos aquellas cosas que nos hacían reír tanto y a la cual nunca hemos vuelto a ver, de hecho no creemos que ni siquiera llegue a leer hasta aquí, pero a nosotros lo único que nos mueve es el bienestar de nuestros hijos e hijas, que son el futuro de este país, y no pararemos ni desfalleceremos hasta conseguir los objetivos que, paradójicamente ustedes mismos prometieron.

         Sin otro particular le pedimos, que si tiene algo de tiempo se pase por el Centro Escolar o, si lo prefiere nos cite en su despacho y nos explique sucintamente el estado de las obras (de momento inexistentes), e incluso le facilitamos el correo electrónico de nuestra Asociación, por si no quiere ni vernos el pelo, significándole que enviamos copia de este escrito a la Oposición Municipal y a la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Provincia de Pontevedra.

         Quedamos a su disposición para cuantas reuniones quiera mantener con nosotros. Atentamente se despide de Vd.

          

La Junta Directiva del AMPA “O MIRADOIRO”