Subvencións para as ANPA do Concello de Pontevedra

 BASES PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS (ANPA) DE CENTROS EDUCATIVOS DE PONTEVEDRA MANTIDOS CON  FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE PRIMEIRO OU SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL E/ OU ENSINANZAS OBRIGATORIAS QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO EIDO DA EDUCACIÓN DURANTE O CURSO ESCOLAR 2011/2012.

O prazo de solicitudes remata o 10 de xuño.

Bases convocatoria

Anexos subvención