Subvención municipal para ANPA do Concello de Pontevedra

EXTRACTO DE BASES PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS (ANPA) MANTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 1º OU 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL E/ OU ENSINANZAS OBRIGATORIAS

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del siguiente al de la fecha de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

(ata o 10 de marzo)

Source: Detalle – Deputación de Pontevedra