Convocatoria exames ESO para adultos

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de FormaciónProfesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título degraduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoitoanos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súarealización (código de procedemento ED540A).

Orixe: Resolución DOG Luns, 13 de febreiro de 2023 – anunciog0655-020223-0004_gl.pdf