Subvención para as ANPA de educación infantil e primaria

Convocatoria de subvención para as ANPA para realizar programas de actividades complementarias e  extraescolares, que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral.

Convocatoria subvención

 

IMPORTANTE.

O día límite para entregar a citada subvención é o 1 de outubro.

É imprescindible que a vosa asociación esté inscrita no censo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Esta subvención é compatible con outras subvencións, sin que se supere o custo das actividades.

Esta axuda sufragará ata un máximo do 50% do custo da actividade, sen que en ningún caso supere os 6000 €.