ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo
Modifícanse as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:
– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.
– Colexios rurais agrupados que se detallan no anexo II.
Artigo 2. Supresión de centros
Suprímense os centros que se relacionan no anexo III desta orde