ORDE do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Artigo 1. Obxecto Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2015/16, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos II e IV, respectivamente. Os cursos impartiranse entre setembro de 2015 e maio de 2016, en horario de mañá ou de tarde. [ DOG N 153->http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150813/AnuncioG0164-040815-0004_gl.html]