ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras–bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto Convocar en réxime de concorrencia competitiva esta oferta de prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso académico 2015/16, e establecer as bases para a súa concesión. [DOG Nº 82 ->http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioCA05-240415-0001_gl.html]