ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta

Resumo:

1. Os centros docentes, ademais das materias establecidas na Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómicade elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta, poderán ofrecer, en función da dispoñibilidade dos recursos e da organización do centro, as seguintes materias: igualdade de xénero e obradoiro de música, na etapa de educación secundaria obrigatoria, e electrotecnia, na etapa de bacharelato.

DOG, núm. 147 do xoves 4 de agosto de 2016

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160804_libre_configuracion.pdf