ORDE do 1 de febreiro de 2013 pola que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais e se modifica a denominación de titulacións nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 1.

Conceder autorización á Universidade da Coruña para implantar as ensinanzas universitarias oficiais de:

– Máster universitario en Enxeñaría da Auga (interuniversitario).

– Máster universitario en Enxeñaría Industrial.

– Máster universitario en Enxeñaría Informática.

– Máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica.

– Máster en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías (interuniversitario).

– Máster universitario en Tecnoloxías de Edificación Sustentable.

– Programa de doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (interuniversitario).

Artigo 2.

Conceder autorización á Universidade de Santiago de Compostela para implantar as ensinanzas universitarias oficiais de:

– Máster universitario en Avogacía.

– Máster universitario en Márketing, Consultoría e Comunicación Política.

– Máster universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías (interuniversitario).

– Programa de doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión (interuniversitario).

DOG Nº  30