ORDE do 1 de decembro de 2015 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101C).

A Consellería de Cultura e Educación convoca as axudas para o fomento do uso do galego en centros públicos Orde En sede electrónica