Instrucións xerais de Educación para o curso 2022-23

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23

Orixe: Resolución do DOG nº 117 do 2022/6/20 – Xunta de Galicia