Calendario escolar 2019-2020

Ademais do calendario xeral, en Pontevedra, os centros de Primaria e Secundaria tomaron a instancia da FANPA o acordo conxunto sobre os 2 días de libre disposición:

  • 20 de marzo
  • 4 de maio

Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019-2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

(pendente de publicación no DOG)

Source: Orde de Calendario escolar 2007-08 – calendario_escolar_2019_20.pdf