Actualización do protocolo contra a Covid no ámbito educativo 2022-23

Instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura,Educación, Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto da recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023:

  • Ventilación esporádica
  • Manter a hixiene de mans
  • Máscara, obrigatoria só no transporte escolar mentres se manteña como norma xeral
  • Máscara para casos con síntomas, sen illamento
  • Mantense a activación dispoñible dun Equipo Covid nos centros
  • Recomendación de vacinación
  • Convivencia e interacción normal en todos os niveis educativos
  • Comedores, almorzos e merendas xa non é necesario manter a distancia interpersoal, nin organizar os servizos por grupos de convivencia
  • Protocolos de limpeza ordinarios

As medidas da Consellería de Educación veñen directamente desta simple nota Consello Interterritorial de Sanidade.