Preparación aos exames de CAMBRIDGE

ACTIVIDADE PARA OS IES DE PONTEVEDRA

Obxectivo: Preparar aos nenos/as para que obteñan os correspondentes certificados de recoñecemento internacional da Universidade de Cambridge, que lles abrirá as portas a unha educación de alto nivel.

Profesorado: O profesorado encargado desta preparación é nativo e de nivel nativo (con Proficiency de Cambridge), con experiencia nas preparacións destes exames e alto nivel de aprobados nos seus grupos.

Contidos:

Programación adaptada ás diferentes probas de nivel.
Refórzanse e practican as habilidades fundamentais: Writing (escribir), Speaking (falar), Reading (ler) e Listening (escoitar).
Prácticas de exames reais para que os nenos familiarícense cos mesmos.
Establécese a seguinte estrutura:

YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS ( Primaria):
Y.L.E. son exames para mozos principiantes de inglés como lingua estranxeira. Serven ao alumno de estímulo e compensación aos seus esforzos.
Hai 3 niveis: Starters, Movers e Flyers.

KEY ENGLISH TEST (E.S.Ou.- 1º E 2º):
K.E.T. é unha cualificación básica do nivel de inglés e un primeiro paso cara aos demais exames de Cambridge para adultos.

PRELIMINARY ENGLISH TEST (E.S.Ou.-3º e 4º):
P.E.T. corresponde a un nivel pre-intermedio que demostra a capacidade do candidato para defenderse en diversas situacións sociais e laborais no mundo de fala inglesa.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (Bacharelato):
F.C.E. corresponde ao nivel B2 da nomenclatura europea e avalía a competencia xeral en lingua inglesa. É o nivel que se lle esixirá aos nenos no futuro para conseguir as súas titulacións e o que lles abrirá as portas a nivel profesional xa que esta certificación goza de gran recoñecemento tanto no ámbito empresarial como en moitas institucións académicas. Ademais das 4 habilidades xa comentadas antes, tamén se examinan de Use of English (gramática).

FOLLA INFORMATIVA ACTIVIDADE_EXTRAESCOLAR-1.pdf