Estimulación mental con ábaco curso 2015/16

NeuromotivaNENOS para Educación Primaria e Secundaria É un novo concepto no ámbito da estimulación cognitiva. Chamada ximnasia ou fitness mental utiliza como ferramenta o ábaco e outras actividades complementarias que potencian a exercitación de diversas capacidades que axudan a:  Mellorar a concentración e a atención  Estimular a memoria auditiva e visual  Desenvolver a destreza do cálculo mental  Establecer unha base sólida para o logro académico  Aumentar a autoconfianza  Estimular todas as canles de aprendizaxe: visual-auditivo-kinestésico. Fomentar o interese e a motivación de logro. Facendo ao alumno partícipe directo do seu propio proceso de adestramento ata que alcance o formato natural e apropiado do seu pensamento e iso lévelle a poder aprender o que queira en calquera momento e situación aproveitando ao máximo o seu potencial intelectual. NeuromotivaPEKES para Educación Infantil. É unha actividade que potencia a estimulación cognitiva e sensorial a través de diferentes actividades (xogos, cancións, exercicios e actividades co ábaco fundamentalmente), que facilitan: A estimulación do xogo ordenado e preciso co ábaco escolar para adestrar a atención e promover a creatividade. A estimular todas as canles de aprendizaxe: visual-auditivo-kinestésico. O fomento do interese e a motivación de logro Reunión informativa: día 17 de setembro ás 19:00 horas teremos unha charla informativa no comedor do CEIP Campolongo Información e contacto FANPA Pontevedra: r/ Xan Guillermo 9, 986 843 412 ou no e-mail actividades@nontedurmas.org ANIAS: r/ Echegaray 39, 986 864 598/ 615 780 528 ou no e-mail extraescolares@anias.es Folla informativa Ficha inscrición neuromotiva