Aclaración sobre as bases de LudoNadal

Ante as dúbidas xurdidas respecto das bases de LudoNadal, queremos comentar que este ano non é preciso que se remita unha proposta de seguro de accidentes