ENGLISH ACTIVITIES-Marín curso 2014/15

WORKSHOPS: Play in English (infantil, 1º e 2º primaria)

 

Obxectivo: desenvolver as habilidades precisas para unha comunicación oral fluída, a través de xogos, lecturas, teatro, pasatempos, debates, xogos de rol, etc.     

 

PREPARACIÓN DOS EXAMES DA UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE

 

Obxectivo: Preparar os nenos para que obteñan os correspondentes certificados de recoñecemento internacional da Universidade de Cambridge, que lles abrirá as portas a unha educación de alto nivel. 2 horas á semana.

 

Profesorado: O profesorado encargado desta preparación é nativo, con experiencia nas preparacións destes exames e con alto nivel de aprobados nos seus grupos. >ContidosProgramación adaptada ás diferentes probas de nivel.Refórzanse e practícanse as estruturas fundamentais: Writing (escribir), Speaking (falar), Reading (ler) y Listening (escoitar)Prácticas de exames reais para que os nenos se familiaricen con eles.

 

Establécese a seguinte estrutura:

 

PRIMARIA: YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS, YLE 

ESO E BACHARELATO (realizaranse probas de nivel):

Nivel A2: KEY ENGLISH TEST, KET


Nivel B1: PRELIMINARY ENGLISH TEST, PET


Nivel B2: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH, FCE 

 ORGANIZACIÓN XERAL

 

O número mínimo de alumnos en cada grupo é 8 e máximo 15. Para un número inferior a tarifa pode sufrir algún cambio. Cada grupo está ao cargo dun profesor/a nativo/a, cunha gran experiencia na ensinanza dos nenos/as, que impartirá as clases e preocuparase pola evolución do alumnado.

Ademais, Global Project establecerá un coordinador en permanente contacto coa FANPA e cos profesores para garantizar a boa marcha dos cursos. Trimestralmente entregaránselles aos nenos un completo informe sobre a sua evolución e recomendacións.

 

HORARIOS E COTAS

 

INFANTIL E PRIMARIA

 

WORSHOPS, (infantil, 1º e 2º primaria)

Cota mensual:     29€/mes (socios)  36€/mes (non socios)

Horario:              sábado de 10 h a 12 h

 

YOUNG LEARNERS

Movers (3º e 4º primaria)

Cota mensual:     32€/mes (socios)  38€/mes (non socios)

Horario:            sábado de 12 h  a 14 h                

 

Flyers  (5º e 6º primaria)

Cota mensual:  32€/mes (socios)   38€/mes (non socios)

Horario:              venres de 18 h a 20 h      

 

ESO E BACHARELATO

 

KET        

Cota mensual:     38€/mes (socios)   47€/mes (non socios)

Horario:               venres de 18 h a 20 h

 

PET 1     

Cota mensual:     38€/mes (socios)   47€/mes (non socios)

Horario:               venres de 18 h a 20 h

 

Cota mensual:     38€/mes (socios)    47€/mes (non socios)

Horario:               venres de 16 h a 18 h Cota mensual:     38€/mes (socios)    47€/mes (non socios)

Horario:               venres de 16 h a 18 FANPA: 986 843 412 ou Global Project: 986 220 670

 

 **A folla de inscrición pódese descargar en www.nontedurmas.org e entregarse na oficina da FANPA ou por mail a actividades@nontedurmas.org

Folla informativa

Folla de inscrición