Ludoteca de Semana Santa 2021

O prazo de matrícula comeza o vindeiro día 16.

“ESTA SEMANA VAI SER DE RISA”

😂 Cara Llorando De Risa Emoji

Datas, horario e lugar de realización: 29, 30 E 31 DE MARZO E 5 DE ABRIL.
En horario de 9 a 14:00 horas no CEIP de Campolongo. A entrada será de 9 a 9:30 h. e a saída de 13:30 a 14:00 h.

Destinatarios: menores de 3 a 12 anos.
Prezo: 15 euros socios de ANPA federada na FANPA. 25 euros para os demais casos.

Inscricións: Del 16 ao 23 de marzo. Mediante correo electrónico (actividades@nontedurmas.org) enviando a ficha cuberta, xustificante de pertencer a ANPA, xustificante de pago e copia da tarxeta sanitaria do participante.

Pagamento:
Transferencia bancaria na conta
ES75 2080 5403 4130 4012 0558.
Concepto: nome do participante e “ludoteca semana santa”.

Non se realizará a devolución do importe da matrícula salvo causa xustificada documentalmente (enfermidade).

Os grupos serán reducidos, mantendo o protocolo COVID-19. Será obrigatorio o uso de máscara durante toda a actividade para maiores de 6 anos.