Carta familias

Lei 11/2010, de prevención do consumo de alcohol en menores

En decembro de 2010 aprobouse a Lei 11/2010, de prevención do consumo de alcohol en menores, que entrou en vigor o 1 de marzo deste ano, polo que as Consellerías de Sanidade e de Educación e Ordenación Universitaria consideran moi importante dar a coñecer o contido desta normativa, sobre todo, nos aspectos que atinxen ao ámbito escolar e familiar, sobre todo porque a nova lei penaliza o consumo de alcohol nos menores de 18 anos e fai responsábeis ás nais ou pais das infraccións que cometan os fillos. Por iso, as xefaturas territoriais de Pontevedra teñen previsto presentar o contido da devandita lei ás familias do alumnado de tódolos centros educativos de educación secundaria obrigatoria (ESO) da provincia.

Carta familias

Carta ANPA

 

Para calquera información a persoa de contacto é:

_________________________________________________

Josefa Rivera González

Técnica Sanitaria

Servizo de Alertas Epidemiolóxicas

Sección Programas 
Tfno. 986 885 825. Fax: 986 885 802