Campamento Deportivo de Secundaria 2022

Datas e lugar de realización:
CEIP Xunqueira I.
Días laborables do mes de xullo e agosto.
En horario de 9:00 a 14:00 horas, e de 8:30 a 14:30 horas en horario ampliado.

Prazos de inscrición:
Do 23 de maio ao 27 de a través do formulario que estará a vosa disposición no noso web www.fanpa.gal/apuntate ou presencialmente nas oficinas da FANPA.

Ao cubrir o formulario ten que prestar atención. Na primeira pantalla debe indicar que é un neno de Secundaria para que se active a opción do campamento deportivo específico:

Marcar a opción de “Secundaria” e na seguinte pantalla aparecerá a opción da ludoteca deportiva para que escolla o período que lle interese:

Documentación:
– xustificante do centro onde estuda o participante,
– xustificante de pago da ludoteca
(ingreso na conta ES57 2080 5403 4030 4010 2986) en caso de non facerse o
pago mediante tarxeta bancaria, copia da tarxeta sanitaria do menor.

Prezos:
40 euros/quincena para matriculados en centros públicos do concello de Pontevedra.
50 euros/quincena demais casos.

Entre outras actividades practicaranse os seguintes deportes:

Comentarios1

Os comentarios están pechados. Xa non pode engadir novos comentarios.