Campamento deportivo de verán para Secundaria

Datas de realización: CEIP Xunqueira I. Días laborables do mes de xullo e primeira quincena de agosto agosto. En horario de 9:00 a 14:00 horas, e de 8:30 a 14:30 horas en horario ampliado.

Prazos de inscrición: Do 20 de maio ao 24 de a través do formulario que estará a vosa disposición na nosa web nontedurmas.org, ou presencialmente nas oficinas da FANPA.

Documentación: xustificante do centro onde estuda o participante, xustificante de pago da ludoteca (ingreso na conta ES5720805403403040102986) en caso de non facerse o pago mediante tarxeta bancaria, copia da tarxeta sanitaria do menor.

Prezos:
40 euros/quincena para matriculados en centros públicos do concello de Pontevedra.
50 euros/quincena demais casos.

Entre outras actividades practicaranse os seguintes deportes:

  • Baloncesto
  • Freesbe
  • Voleibol
  • Bádminton
  • Tiro con arco
  • Ciclismo
  • Balonmán
  • Rugbi
  • Fútbol
  • Deportes de auga

Para facer a inscrición telemática, lémbrese de escoller a opción “Secundaria” no formulario de inscrición. Es opción daralle acceso a selección as quincenas correspondentes

Fichas para inscrición presencial

Comentarios0

Deixa unha resposta