Unidades e postos de traballo para os CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ESPECIAL.

ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se modifica a do 12 de agosto de 2010, pola que se establecen o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial.

DOG Núm. 152