Subvencións para o fomento da lectura e creación de clubes de lectura

Orde do 15 de marzo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a asociacións e institucións culturais para a realización de actividades de promoción da lectura e a creación de clubs de lectura, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

DOGA 7/04/2010

AVISO IMPORTANTE: UN DOS REQUISITOS É ESTAR INSCRITO NO CENSO DE ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS DA CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO.

SE PRECISADES INFORMACIÓN SOBRE OS TRÁMITES CONTACTAR CON NÓS, QUE VOLOS FAREMOS CHEGAR AO MOMENTO.