Subvencións para as ANPA do Concello de Pontevedra

BASES PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E FEDERACIÓNS DE PAIS E NAIS, MOVEMENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓXICA, ASOCIACIÓNS E SINDICATOS DE ENSINO E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO EIDO DA EDUCACIÓN DURANTE O CURSO ESCOLAR 2010/2011.

O venres 1 de abril de 2011 saíron publicadas as bases para a convocatoria de subvencións a asociacións e federacións de pais e nais, movementos de renovación pedagóxica, asociacións e sindicatos de ensino e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido da educación durante o curso escolar 2010/2011.

Convocatoria BOP

Modelos de solicitude

Información na páxina do Concello de Pontevedra.