Resolución do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2011/2012

ORDE do 1 de setembro de 2011 pola que se resolve a convocatoria do Plan de
mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2011/2012.

DOG 20110913_plan_mellora_biblioteca.pdf