Modelo para solicituar o Servizo de comedor e madruga para o vindeiro curso 2020-2021

Remitir a ficha cuberta íntegramente a ARUME ao email info@arumeservicios.gal ou por fax ao nº 986 454 013.

Escolla correctamente a ficha correspondente: unha para Pontevedra e outra para Marín
Pregámoslle que a lea atentamente, cubra completamente a ficha sen esquecer cubrir o nome do centro educativo correspondente e que asine onde indicado para expresa-la súa conformidade coa realización do Proxecto Educativo que poderán consultar na nosa web, o Regulamento do Comedor exposto nos centros e as Normas do servizo.

 

Pontevedra (Descargar)

FANPA_FICHA_DEFINITIVA

Marín (Descargar)

FANPA_MARÍN_DEFINITIVA