Menús de comedores escolares para febreiro do 2022

NOTA: O menú basal do día 21, que constaba de xarda en salsa verde, substituirase por salmón ao forno

Menú Madruga

Basal Normal

Menú Comedor

BASAL Normal

Menús de Dietas