Comedor e madruga nos centros escolares de Pontevedra no curso 2011/12

Matrícula comedor O prazo para a matrícula dos nenos/as para o servizo de comedor escolar para o curso 2011/12,  estará aberto ata o 2 de setembro e contamos cun total de 1200 prazas subvencionadas No servizo de madruga; un total 400 prazas subvencionadas Os usuarios do Plan Madruga durante o curso 2010/11 que desexen continuar no vindeiro curso 2011/2012 poderán solicitar follas de renovación automática  na oficina de ANIAS ou aos/ás monitores/as do servizo  e entregalas  de novo cubertas antes de finalizar o curso.

As follas de inscrición  para nenos/as que se matriculan por primeira vez no Plan Madruga  poderán solicitalas no seu centro escolar, na FANPA ou na oficina de ANIAS  onde  deberán entregalas cubertas en horario de mañá, de 9:30 h a 14:00 h, tendo de prazo ata o día  2 de setembro.

 

Circular comedor e madruga

Ficha inscrición comedor

Ficha inscrición madruga