Cadro de prezos do servizo de comedor en Pontevedra ata decembro

Táboa de prezos provisional*

A Xunta Directiva da FANPA acordou a seguinte táboa de prezos do servizo de comedor ata o mes de decembro. A partir de xaneiro, esta táboa manterase ou non dependendo de formalizarse definitivamente o convenio que para este servizo da FANPA ten en vigor co Concello de Pontevedra; é dicir, se hai continuidade do convenio, os prezos manteranse.