Acta da mesa de contratación do servizo de madrugadores e comedores escolares.

A mesa verificou a integridade documental e o cumprimento dos requirimentos administrativos solicitados nas bases de contratación de madrugadores e comedores escolares do concello de Pontevedra.

A empresadora SERUNIÓN será encargada dos servizos de madrugadores e comedores para os dous vindeiros cursos.

Acta