Prego de prescricións técnicas (PPT) que rexerán na contratación da xestión do servizo madrugadores e dos comedores escolares da Federación Provincial de ANPA de Centros públicos de Pontevedra (FANPA) durante os cursos 2023/24 e 2024/25

Bases de contratación para o servizo de madruga e comedor para os centros onde estes servizos son xestionados polas anpa federadas na FANPA de Pontevedra. 

O prazo límite para a presentación de ofertas é o día 31 de maio ás 14:00 horas. 

Calquera dúbida deberá ser enviada ao correo actividades@nontedurmas.org.

As propostas presentaranse en papel na oficina da FANPA (Rúa Xan Guillermo 9, Pontevedra).