Plan Xeral de Actuación da Inspección Educativa para o curso 2011-2012.

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o Plan Xeral de Actuación da Inspección Educativa para o curso 2011-2012.

Toda a información