Convocatoria de premios ao desenvolvemento de novos contidos para a internet

Resolución do 13 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se aproban as bases reguladoras da convocatoria de premios ao desenvolvemento de novos contidos para a internet, para particulares e asociacións non empresariais sen ánimo de lucro, no marco do Plan estratéxico galego da sociedade da información e o Plan Avanza, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010 (procedemento administrativo PR980A).

DOG Nª74