Convócase selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2011/2012.

Resolución do 15 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2011/2012.

PROYECTO_ABALAR.pdf