Axudas para actividades de Confederacións,Federacións e ANPA de centros de educación especial

Orde do 18 de marzo de 2010 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial
para o ano 2010.

DOGA 13/04/2010