Asemblea 6 de xuño de 2015

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Compráceme convocalo/a á Asemblea Xeral Ordinaria da FANPA:

Día: 06 de xuño de 2015

Hora: 10:00 h en 1ª convocatoria e ás 10:30 h en 2ª convocatoria

Lugar: Salón de porcelana oriental do Edificio Sarmiento, Museo de Pontevedra (Entrada polo sexto edificio: Rúa Padre Amoedo Carballo 3, Pontevedra)

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior

2. Aprobación das contas do exercicio 2014

3. Orzamentos do exercicio 2015

4. Informes da Xunta Directiva

5. Proposta de modificación de estatutos. Lectura e discusión.

6. Rolda de intervencións

Pontevedra, 21 de maio de 2015

Contas 2014 Orzamnento 2015

Resumo cambio estatutos

Estatutos Os cambios aparecen indicados en amarelo.

Acreditación delegados