Amianto nos centros educativos, necesitamos un plan

Confapa Galicia solicítalle ao conselleiro unha planificación xeral para a retirada das cubertas de fibrocemento con amianto ou de calquera outra estrutura en centros educ ativos en colaboración coas demais entidades administrativas responsables.

Amianto nos Centros Educativos