3.000 € de multa por esquecer poñer os e-mails con copia oculta.

Un feito tan sinxelo e que tantos problemas nos pode causar.

Noticia: lavanguardia.es