Servizos mínimos da folga dos días 21 e 27 de setembro

ORDE do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 2011.


DOG N.º 179