Regulación da reposición do programa de libros de texto para o curso 2010/11

Orde do 25 de agosto de 2010 pola que se convoca e se regula a reposición do programa de libros de texto e materiais curriculares en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2010/2011 naquelas materias que non cambien de idioma de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

REPOSICION_LIBROS_TEXTO_10_11.pdf